top of page

Careers

ตำแหน่งที่เปิดรับ

ลักษณะงาน

 • ทำการตรวจสอบเอกสารที่ได้รับ ตามใบ Check list จากลูกค้า เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

 • จัดเตรียมเอกสาร โดยการแกะ แม็ก แกะคลิป ของเอกสาร เพื่อเตรียมสแกนเอกสาร

 • สแกนเอกสารโดยเครื่อง Scanner ให้อยู่ในรูปแบบดิจิตัล 

 • จัดทำ Index ของเอกสารตามที่ลูกค้าต้องการ

 • จัดเก็บเอกสารที่สแกนเรียบร้อย ตามที่ลูกค้ากำหนด

 • ประสานงานระหว่างทีมงาน ให้อยู่ในความเรียบร้อย 

 • ส่งงานสแกนเอกสารให้ตามแพลนที่กำหนดไว้

คุณสมบัติ

 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (หากมีประสบการณ์ จะมีค่าตอบแทนพิเศษ)

 • ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 

 • สามารถสื่อสารกับลูกค้าและแก้ไขปัญหาได้

 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป 

 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ 

พนักงานสแกนเอกสาร และ พนักงานบันทึกข้อมูล Part Time และ Full Time (11,000 ขึ้นไป)

สถานที่ : โซนพระราม 4 คลองเตย และ กทม. ปริมณฑล 

สนใจสามารถติดต่อสอบถามที่ 
คุณสาธิต เดโชนันทกุล 086-518-1117 

bottom of page